• Najnowsze oferty
kategoria Kwatery i pokoje
ceny od 7.00 PLN
kategoria Hotele
ceny od 36.00 PLN
  • wyszukaj nocleg

Miasto

rodzaj noclegu

do centrum

cena max
+ wyszukiwanie zaawansowane
  • Będą zmiany w umowach zawieranych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Fot.: peteoshea. Źródło: Flickr.com (CC BY 2.0)

Rząd przygotował założenia zmian w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Samorządy będą mogły udzielać wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach PPP, przewiduje się również ułatwienia w podpisywaniu umów w ramach PPP na okres dłuższy niż 4 lata.


Rząd chce zmienić ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu dalszego propagowania i uproszczeń we współpracy między sektorem publicznym a firmami prywatnymi.

Możliwość utworzenia spółki zależnej

W myśl obecnych przepisów stroną umowy zawieranej z podmiotem publicznym może być jedynie wykonawca, który brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia brała udział spółka, która chce wykonać zamówienie za pośrednictwem spółki zależnej, musiała ją założyć przed złożeniem oferty. Obecne przepisy sprzyjają zatem zakładaniu firm, których obecność na rynku ogranicza się do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto generuje to koszty związane z zakładaniem spółki zależnej w postaci wpisu do KRS, wykreślenia z KRS, zgłoszenia rejestracyjnego itd.

Rządowe założenia zmian w ustawie o PPP umożliwiają utworzenie przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Spółka zależna  odpowiedzialna za realizację postępowania o udzielenie zamówienia będzie w całości własnością wykonawcy, który będzie wywierał decydujący wpływ na jej działalność. Spółka zależna będzie mogła korzystać z całego potencjału wykonawcy. Ponadto pomiędzy wykonawcą a spółką zależną ma być podpisywana umowa o wyłączeniu zysków i strat, zgodnie z którą wykonawca będzie odpowiedzialny solidarnie z utworzoną spółką zależną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zmiany w podpisywaniu umów


Projekt założeń znosi obowiązek przekazywania prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uzasadnienia faktycznego i prawnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na okres dłuższy niż 4 lata, w przypadku gdy przedmiot tego zamówienia ma być realizowany w PPP. Co więcej w umowie będzie można wpisać zasady jej wcześniejszego rozwiązania.

Zniesienie limitów wysokości zabezpieczenia

Ustawa o PPP daje zamawiającemu prawo żądania zabezpieczenia właściwego wykonania umowy. Zabezpieczenie wynosi od 2 do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wnikającego z umowy. Projekt zmian znosi powyższy wymóg.

Z omawianych założeń zmian w ustawie o PPP powstanie teraz projekt nowelizacji tej ustawy, który zostanie skierowany na posiedzenie rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Po wprowadzeniu w ostatnich latach ułatwień w przepisach o PPP powoli rośnie zainteresowanie zawieraniem umów w tej formie. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że obecnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych jest 48 przedsięwzięć, a 116 pomysłów czeka na zakończenie analiz przygotowawczych oraz podpisanie umowy.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

 

  • Komentarze
brak komentarzy
  • Dodaj komentarz
Treść komentarza
+ Dodaj do komentarza własne zdjęcie (np. jeśli byłeś na danej imprezie)
+ Wstaw film z Youtube


 Imię   Miasto    kod Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Serwisy | Rejestracja

Sylwester | noclegi nad jeziorem
stat4u